Třídy

Třídní učitelka:

Seznam předmětů:

 

Český jazyk

Anglický Jazyk

Matematika

Hudební výchova

Prvouka

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Třídní učitelka:

Seznam předmětů:

 

Český jazyk

Anglický Jazyk

Matematika

Hudební výchova

Prvouka

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Třídní učitelka:

Seznam předmětů:

 

Český jazyk

Anglický Jazyk

Matematika

Hudební výchova

Prvouka

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Třídní učitelka:

Seznam předmětů:

 

Český jazyk

Anglický Jazyk

Matematika

Hudební výchova

Vlastivěda

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Přírodověda

Tělesná výchova

Třídní učitelka:

Seznam předmětů:

 

Český jazyk

Anglický Jazyk

Matematika

Hudební výchova

Vlastivěda

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Přírodověda

Informatika

Třídní učitelka:

Seznam předmětů:

 

Český jazyk

Anglický Jazyk

Přírodopis

Dějepis

Výchova k občanství

Výchova ke zdraví

Fyzika

Zeměpis

Matematika

Hudební výchova

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Informatika

Třídní učitelka:

Seznam předmětů:

 

Český jazyk

Anglický Jazyk

Přírodopis

Dějepis

Výchova k občanství

Výchova ke zdraví

Fyzika

Zeměpis

Matematika

Hudební výchova

Informatika

Výtvarná výchov

Tělesná výchova

Třídní učitelka:

Seznam předmětů:

 

Český jazyk

Anglický Jazyk

Ruský jazyk

Přírodopis

Dějepis

Výchova ke zdraví

Informatika

Fyzika

Zeměpis

Chemie

Matematika

Hudební výchova

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Třídní učitel:

Seznam předmětů:

 

Český jazyk

Ruský jazyk

Anglický Jazyk

Německý jazyk

Přírodopis

Dějepis

Výchova k občanství

Environmentální výchova

Fyzika

Zeměpis

Chemie

Matematika

Hudební výchova

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Informatika