SRPDŠ

Roční poplatek 300,- Kč / žák.

V případě sourozenců platí jednou pouze ten starší.