Pedagogický sbor

Radka Keilová

asistentka pedagoga

PhDr. Lukáš Dukay

učitel dějepisu

Konzultační hodiny: PO 7.30 – 8.00

Mgr. Lenka Fuksová

učitelka fyziky a tělesné výchovy

Konzultační hodiny: ČT 10.00 – 10.30

Mgr. Jaroslava Veinertová

učitelka matematiky Konzultační hodiny: ST 8.00 – 8.30

Yvona Kořínková

asistent pedagoga

Monika Vesecká

asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny a školního klubu

Tereza Beníšková

třídní učitelka 4. třídy
Konzultační hodiny: ÚT 7.00 - 7.30 beniskova@skolacerhenice.cz

Bc. Kateřina Jirsová

učitelka výtvarné výchovy a pracovních činností Konzultační hodiny: PO  8.00 – 8.30

Luděk Kinkal DiS.

učitel hudební výchovy

Konzultační hodiny: PÁ 7.30 – 8.00 kinkal@skolacerhenice.cz

Bc. Ivo Jelínek

zástupce ředitele, třídní učitel 9. třídy

Konzultační hodiny: PO 13.15 – 14.00 jelinek@skolacerhenice.cz

Mgr. Jana Truhlářová

třídní učitelka 6. třídy
Konzultační hodiny: ST 9.00 - 9.45 truhlarova@skolacerhenice.cz

Mgr. Lucie Paličková

třídní učitelka 8. třídy
Konzultační hodiny: ST 7.15 - 7.45 palickova@skolacerhenice.cz

Mgr. Anna Vojáčková

pověřena vedením školy, třídní učitelka 1. třídy

Konzultační hodiny: ÚT 7.00 – 7.30 vojackova@skolacerhenice.cz  

Zdena Škopková

vedoucí vychovatelka ŠD

skopkova@skolacerhenice.cz  

Mgr. Hana Zubíková

třídní učitelka 3. třídy
Konzultační hodiny: ÚT - PÁ  6.05 - 7.45 zubikova@skolacerhenice.cz

Pavlína Švarcová

třídní učitelka 2. třídy

Konzultační hodiny: Út 7.00 – 7.30 svarcova@skolacerhenice.cz

Mgr. Sylva Rosenbaumová

třídní učitelka 7. třídy, výchovný poradce
Konzultační hodiny: ST 7.15 - 7.40 rosenbaumova@skolacerhenice.cz

Bc. Alena Holá

třídní učitelka 5. třídy, preventista patologických jevů
Konzultační hodiny: PO 10.45 - 11.15 hola@skolacerhenice.cz