Pedagogický sbor

Tereza Klingrová

Konzultační hodiny: PO 7.00 - 7.30 klingrova@skolacerhenice.cz

Kateřina Jirsová

vychovatelka školní družiny

RNDr. Mgr. Petr Černohorský

učitel matiky a fyziky
Konzultační hodiny: ÚT 7.15 - 7.45 cernohorsky@skolacerhenice.cz

Luděk Kinkal DiS.

učitel hudební výchovy

Konzultační hodiny: dohodou kinkal@skolacerhenice.cz

Bc. Ivo Jelínek

učitel českého jazyka

Konzultační hodiny: ÚT 13.00 – 13.30 jelinek@skolacerhenice.cz

Mgr. Jana Truhlářová

třídní učitelka 8. třídy
Konzultační hodiny: PO 15.15 - 16.00 truhlarova@skolacerhenice.cz

Mgr. Lucie Paličková

třídní učitelka 6. třídy
Konzultační hodiny: ÚT 7.15 - 7.45 palickova@skolacerhenice.cz

Bc. Irena Trmalová

učitelka angličtiny

Konzultační hodiny: ČT 8.00 – 8.30 trmalova@skolacerhenice.cz

Mgr. Anna Vojáčková

třídní učitelka 1. třídy

Konzultační hodiny: ÚT 7.15 – 7.45 vojackova@skolacerhenice.cz  

Zdena Škopková

vedoucí vychovatelka ŠD

skopkova@skolacerhenice.cz  

Mgr. Hana Zubíková

třídní učitelka 5. třídy
Konzultační hodiny: ST 7.00 - 7.45 zubikova@skolacerhenice.cz

Pavlína Švarcová

Třídní učitelka 2. třídy

Konzultační hodiny: ST 7.15 – 7.45 svarcova@skolacerhenice.cz

Mgr. Jitka Rybnikářová

třídní učitelka 7. třídy

Konzultační hodiny: ČT 7.30 – 8.00 rybnikarova@skolacerhenice.cz  

Mgr. Sylva Rosenbaumová

třídní učitelka 9. třídy
Konzultační hodiny: ČT 7.00 - 7.30 rosenbaumova@skolacerhenice.cz

Bc. Alena Holá

třídní učitelka 3. třídy
Konzultační hodiny: ÚT 8.15 - 8.45 hola@skolacerhenice.cz

Mgr. Dagmar Fišlová

třídní učitelka 4. třídy

Konzultační hodiny: ÚT 7.30 – 8.00 fislova@skolacerhenice.cz

Mgr. Klára Zubíková

ředitelka školy

Konzultační hodiny: dohodou skola@skolacerhenice.cz