Pedagogický sbor

Mgr. Jaroslava Veinertová

učitelka matematiky

Zuzana Jakubčáková

asistent pedagoga

Monika Vesecká

školní asistent, vychovatelka školní družiny

Mgr. Renata Šáfr

asistent pedagoga, učitelka fyziky

Tereza Klingrová

třídní učitelka 3. třídy
Konzultační hodiny: PO 7.00 - 7.30 klingrova@skolacerhenice.cz

Bc. Kateřina Jirsová

učitelka výtvarné výchovy a pracovních činností

Luděk Kinkal DiS.

ředitel školy

Konzultační hodiny: dohodou kinkal@skolacerhenice.cz

Bc. Ivo Jelínek

učitel českého a ruského jazyka, třídní učitel 8. třídy

Konzultační hodiny: PO 14.25 – 15.00 jelinek@skolacerhenice.cz

Mgr. Jana Truhlářová

třídní učitelka 9. třídy
Konzultační hodiny: PO 15.15 - 16.00 truhlarova@skolacerhenice.cz

Mgr. Lucie Paličková

třídní učitelka 7. třídy
Konzultační hodiny: ÚT 7.15 - 7.45 palickova@skolacerhenice.cz

Mgr. Anna Vojáčková

třídní učitelka 2. třídy, zástupkyně ředitele

Konzultační hodiny: ÚT 7.15 – 7.45 vojackova@skolacerhenice.cz  

Zdena Škopková

vedoucí vychovatelka ŠD

skopkova@skolacerhenice.cz  

Mgr. Hana Zubíková

třídní učitelka 5. třídy
Konzultační hodiny: ST 7.00 - 7.45 zubikova@skolacerhenice.cz

Pavlína Švarcová

třídní učitelka 1. třídy

Konzultační hodiny: PO 7.00 – 7.30 svarcova@skolacerhenice.cz

Mgr. Sylva Rosenbaumová

třídní učitelka 6. třídy, výchovný poradce
Konzultační hodiny: ČT 7.00 - 7.30 rosenbaumova@skolacerhenice.cz

Bc. Alena Holá

třídní učitelka 4. třídy, preventista patologických jevů
Konzultační hodiny: ÚT 8.15 - 8.45 hola@skolacerhenice.cz