Pedagogický sbor

Radka Keilová

asistentka pedagoga

PhDr. Lukáš Dukay

učitel dějepisu
Konzultační hodiny: PO 7.30 - 8.00

Mgr. Lenka Fuksová

učitelka fyziky a tělesné výchovy

Konzultační hodiny: fuksova@skolacerhenice.cz

Bc. Kateřina Fryščáková

učitelka matematiky

  Konzultační hodiny: fryscakova@skolacerhenice.cz  

Yvona Kořínková

asistent pedagoga

Monika Vesecká

asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny a školního klubu

Mgr. Martina Kolářová

třídní učitelka 2. třídy
Konzultační hodiny: kolarova@skolacerhenice.cz

Bc. Kateřina Jirsová

třídní učitelka 5. třídy

Konzultační hodiny: jirsova@skolacerhenice.cz

Luděk Kinkal DiS.

učitel hudební výchovy

Konzultační hodiny: kinkal@skolacerhenice.cz

Bc. Ivo Jelínek

ředitel, učitel českého a ruského jazyka

Konzultační hodiny: jelinek@skolacerhenice.cz

Mgr. Jana Truhlářová

třídní učitelka 7. třídy
Konzultační hodiny: truhlarova@skolacerhenice.cz

Mgr. Lucie Paličková

třídní učitelka 9. třídy
Konzultační hodiny: palickova@skolacerhenice.cz

Mgr. Petra Točíková

třídní učitelka 1. třídy

Konzultační hodiny: tocikova@skolacerhenice.cz    

Zdena Škopková

vedoucí vychovatelka ŠD

skopkova@skolacerhenice.cz  

Mgr. Hana Zubíková

třídní učitelka 4. třídy
Konzultační hodiny: zubikova@skolacerhenice.cz

Pavlína Švarcová

třídní učitelka 3. třídy

Konzultační hodiny: svarcova@skolacerhenice.cz

Mgr. Sylva Rosenbaumová

třídní učitelka 8. třídy, výchovný poradce
Konzultační hodiny: rosenbaumova@skolacerhenice.cz

Bc. Alena Holá

třídní učitelka 6. třídy, preventista patologických jevů
Konzultační hodiny: hola@skolacerhenice.cz