Jídelna

Jídelní lístek

Na této stránce si můžete (pod odkazem jídelníčky) prohlédnout jídelní lístek :http://www.strava.cz/istravne/  .

Kód organizace zadejte 3762

Placení obědů

Úhrada stravného

Informace k platbě obdrží  žáci a zaměstnanci s předstihem do 10. dne předchozího měsíce.

-jméno strávníka
-částka k zaplacení ( přeplatky odečteny vždy k uvedenému datu)
-var.symbol
-č.účtu školy

Při úhradě stravného je nutno, aby byla platba provedena nejpozději do 20. dne předešlého měsíce. V případě, že peníze nebudou na účtu školy, žák nebude přihlášen na oběd.

Ceny obědů:

V souladu s vyhláškou č.107/2008 Sb. „o školním stravování“ se od 1.1.2015 z důvodu naplnění výživových norem zvyšují žákům základní a mateřské školy finanční limity na nákup potravin a zároveň ceny obědů :

Základní škola Cerhenice:

 

1.kategorie         7-10 let                       23 Kč

 

2.kategorie         11-14 let                     26 Kč

 

3.kategorie          15-více                       28 Kč

Mateřská škola Cerhenice:

 

žáci        3-6 let   39,- Kč ( 9,-Kč svačina, 19,-Kč oběd, 8,-Kč odpolední svačina, 3,-Kč nápoj)

 

žáci        7 let      42,-Kč  ( 9,-Kč svačina, 22,-Kč oběd,8,- Kč odpolední svačina, 3,-Kč nápoj)

 

 

 

Cizí strávníci:

 

 

Cena kompletního menu :                        63 Kč

 

Cena je stanovena finanční normou na potraviny a provozními náklady.

 

Přihlášení a odhlášení obědů

Přihlašování strávníků ke stravování je v kanceláři školní jídelny v době od 7.30 – 10.30 hod.

Odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři od 7.30 – 10.30 hod., tel. 321 793 374 do 14.00 hod, případně na email: jidelna@skolacerhenice.cz .

Odhlašování z důvodu nemoci je možné do 7.00 hod. prvního dne nepřítomnosti strávníka.

Zaměstnanci ŠJ

Vedoucí šk. jídelny

jidelna@skolacerhenice.cz

Hlavní kuchařka

jidelna@skolacerhenice.cz

Kuchařka

jidelna@skolacerhenice.cz

Pomocná síla

jidelna@skolacerhenice.cz