Družina

  1. Do školní družiny se přijímají přednostně žáci rodičů,kteří mají trvalé bydliště v Cerhenicích,Cerhýnkách nebo Radimku.
  2. Do školní družiny se přijímají žáci v pořadí I.,II.,III.,IV.třída do naplnění kapacity(25 žáků).
  3. Do školní družiny se přijímají přednostně žáci k docházce na celou dobu provozu školní družiny.
  4. V případě naplnění kapacity školní družiny mají přednost žáci,jejichž zákonní zástupci jsou oba zaměstnáni.Žáci rodičů,kteří nejsou zaměstnáni jsou přijímáni pouze do doby než bude    potřeba přijmou dítě obou zaměstnaných rodičů.
  5. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
  6. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky a přesto není možné dítě z kapacitních důvodů přijmout,rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte zřizovatel.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy(o přijetí,nepřijetí atd.) podávají rodiče dětí prostřednictvím ředitelství ZŠ a MŠ Cerhenice ke zřizovateli školy Městysu Cerhenice.

Mgr. Klára Zubíková

ředitelka školy

Provozní doba školní družiny je ve dnech školního vyučování:

600 – 745      a    1135 – 1700 hodin

1. Třída

Pondělí: po obědě ve 13:00 hod; a následně od 15:00 hod

Úterý:    po obědě ve 12:15 hod; a následně od 15:00 hod

Středa:   po obědě ve 12:15 hod; a následně od 15:00 hod

Čtvrtek: po obědě ve 13:00 hod; a následně od 15:00 hod

Pátek:    po obědě ve 12:15 hod; a následně od 15:00 hod

2.Třída

Pondělí: po obědě ve 12:15 hod; a následně od 15:00 hod

Úterý:    po obědě ve 13:10 hod; a následně od 15:00 hod

Středa:   po obědě ve 13:10 hod; a následně od 15:00 hod

Čtvrtek: po obědě ve 12:15 hod; a následně od 15:00 hod

Pátek:    po obědě ve 12:15 hod; a následně od 15:00 hod

3.Třída

Pondělí: po obědě ve 13:00 hod; a následně od 15:00 hod

Úterý:    po obědě ve 13:10 hod; a následně od 15:00 hod

Středa:   po obědě ve 13:10 hod; a následně od 15:00 hod

Čtvrtek: po obědě ve 13:00 hod; a následně od 15:00 hod

Pátek:    po obědě ve 12:15 hod; a následně od 15:00 hod